Tổng đại lý nội thất

Tủ giám đốc 01-00 PU

  • tu-TGD-01-00

3.471.000

Tủ tài liệu 1 tầng gỗ MDF, phần khoang trên 2 khung kính mở để tài liệu, phần khoang dưới có 2 cánh đặc.Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của hafele

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

Mô tả sản phẩm

Tủ tài liệu 1 tầng gỗ MDF, phần khoang trên 2 khung kính mở để tài liệu, phần khoang dưới có 2 cánh đặc. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của hafele