Tổng đại lý nội thất

Hộc tài liệu HDD-03-00 PU

  • hoc-tai-lieu-hdd-01-00-pu_1380

1.079.000

Hộc thường đi theo bàn làm việc lãnh đạo. Hộc có 3 ngăn kéo tiện ích, tay núm và có bánh xe di động.

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe