Tổng đại lý nội thất

Bàn trưởng phòng 03-01 PU

  • BTP-03-01 PU [800×600]

3.653.000

Bàn trưởng phòng, mặt bàn chữ nhật, trên mặt có tấm PVC đen. Chân bàn ốp PVC đen mặt trước. Yếm bàn ốp tấm gỗ nổi hình chữ nhật.Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của hafele

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

  • Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm và sức khỏe

Mô tả sản phẩm

Bàn trưởng phòng, mặt bàn chữ nhật, trên mặt có tấm PVC đen. Chân bàn ốp PVC đen mặt trước. Yếm bàn ốp tấm gỗ nổi hình chữ nhật.Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của hafele
(Sản phẩm chưa bao gồm hộc và tủ phụ)